norm

Zbiory norm w wybranych dziedzinach życia i ich znaczenie

fabryka
Source: http://www.flickr.com/
Przemysł i produkcja to dwie gałęzie, niezwykle obszerne dziedziny, bez których nie można obecnie właściwie obejść. Także ludzie zamieszkali poza miastem, mimo że jeszcze kilkadziesiąt lat temu byli całkowicie samowystarczalni, dzisiaj czerpią pełnymi garściami z rozwiązań technologicznych, nabywanego w mieście pożywienia, maszyn, narzędzi.