kostka

Niezbędne materiały mające zastosowanie w budownictwie- spoiwa oraz kruszywa

Grunt
Author: Public domain: Use these pix for any purpose
Source: http://www.flickr.com
W budownictwie stosowane są różnego rodzaju materiały oraz kruszywa, które mają wspomóc pracę. Dzięki stosowaniu odpowiednich materiałów możemy posiadać solidny dom, podłogę bądź podjazd w domu. Możemy wyróżnić kilka ich typów, w zależności od ich zastosowania. Pod wpływem reakcji chemicznych spoiwa budowlane po zmieszaniu z wodą po pewnym czasie twardnieją. Można podzielić je na dwa typu.