Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/prominas.es/includes/menu.inc).

W jaki sposób przebiega podział nieruchomości?

Podział nieruchomości to jedna z elementarnych usług, oferowanych przez specjalistów, których podstawowym polem działalności jest geodezja. Proces ten jest także jednym z najważniejszych elementów gospodarki nieruchomościami. Głównym celem przygotowywania projektów podziału nieruchomości jest efektywne wykorzystanie możliwości danej nieruchomości, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności prowadzonych prac z wymogami prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podział nieruchomości skutkuje wydzieleniem przynajmniej dwóch nowych działek z gruntu objętego procesem.

Dodatkowe wiadomości odnośnie omawianego tematu też są ekscytujące - więcej pod tym linkiem (http://www.esoil.pl/k,81,mobil-evaporative). Kliknij zatem tu i zobacz, że to prawda.

Jest to istotny element procesu inwestycyjnego, który pozwala dostosować teren do planowanej inwestycji. Może również umożliwić zarządzanie prawem własności, do wyodrębnionej części nieruchomości pierwotnej.

Od strony prawnej, procedura podziału gruntu, ma umocowanie w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie przywołane regulacje prawne tworzą zasady, w ramach których poruszają się podmioty oferujące usługi geodezyjne - dowiedz się więcej.W myśli Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość stanowi grunt oraz jego części składowe.

Ta oferta okna plastikowe wrocław jest niezwykle atrakcyjna i jeśli szukasz więcej informacji na omawianą tu kwestię, to odnajdziesz je tu.

Wyjątkiem od tej reguły są budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Proces podziału gruntu obejmuje podział danego gruntu na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz przygotowanie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami - zajmuje się tym pracownik geodezyjny. Wspomniany proces realizowany jest z uwzględnieniem następujących etapów:

- utworzenie roboczego podziału,

- ocenę zgodności projektu z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- stworzenie protokołu z czynności przyjęcia granic,

- przygotowanie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

- uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, wydawanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

- okazanie granic stronom biorącym udział w postępowaniu,

- uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie dokumentacji podziałowej przez PODGiK.


Wyświetl większą mapę

Podział gruntu możne zostać przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym jest tryb administracyjny, odnoszący się do działek budowlanych i uzależniony od decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości leśnych i rolnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa.

Do wniosku dotyczącego podziału nieruchomości załączyć trzeba:

- dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości,

- zaświadczenie z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz duplikat mapy ewidencyjnej,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji braku planu miejscowego,

- roboczy projekt podziału.

Warunkami , których spełnienie jest niezbędne dla procesu podziału są zgodność z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz umożliwienie dostępu do drogi publicznej.


Author: M.G.